Talentree talouspalvelut

Näin sähköiset taloushallinto-ohjelmat vauhdittavat liiketoimintaa

Automatisoitu taloushallinto palvelee yritystä

Hyvä taloushallinnon ohjelma on sellainen, mikä palvelee yritystä mahdollisimman hyvin. Tämä tarkoittaa, että ohjelmisto tukee yrityksen ydinliiketoimintaa tehostamalla ja automatisoimalla taloushallinnon prosesseja, joihin kuuluvat esimerkiksi myynti- ja ostoreskontra tai integraatio yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään. Automatisoitu taloushallinto pohjautuu sähköiseen taloushallinto-ohjelmaan, joita löytyy markkinoilta paljon. Suosittuja ohjelmistoja ovat Netvisor ja Procountor, jotka tässä tekstissä esitellään.

Miten valita hyvä taloushallinto-ohjelma?

Hyvä taloushallinnon ohjelma mahdollistaa yrityksen tehokkaat prosessit ja tuottaa liiketoiminnan tarvitsemaa tietoa taloudesta päätöksenteon tueksi: esimerkiksi käyvät ajantasaiset tuloslaskelma-, tase- ja kassavirtaraportit. Lisäksi hyvä ohjelmisto integroituu tarpeen mukaan muihin käytössä oleviin tietojärjestelmiin kuten toiminnanohjausjärjestelmään. Kun tieto on luotettavaa ja se on saatavilla reaaliaikaisesti, tuo taloushallinto-ohjelma yritykselle aidosti tärkeää lisäarvoa.

Sähköistä taloushallinto-ohjelmaa valitessa yrityksen tulee siis kartoittaa omat tarpeensa ja valita järjestelmä niiden mukaisesti. Jotta toivotut hyödyt saavutetaan, lähdetään järjestelmää valitessa liikkeelle taloushallinnon prosessien nykytilan kartoituksesta. Kartoituksessa käydään läpi taloushallintoon kuuluvat osa-alueet ja työnjako niiden osalta. Samalla kartoitetaan muut yrityksellä käytössä olevat järjestelmät ja niiden mahdollinen liittäminen taloushallinnon järjestelmään.

Netvisor vai Procountor – kaksi hyvää vaihtoehtoa

Netvisor ja Procountor ovat toiminnallisuuksiltaan hyvin samankaltaisia. Molemmat ovat selainpohjaisia yhteiskäyttöjärjestelmiä, mikä tarkoittaa, että sekä tilitoimisto että asiakas käyttävät samaa järjestelmää verkkoselaimen kuten Chromen tai Internet Explorerin kautta. Käyttäjien toimintoja voidaan tarvittaessa rajata, sovitun työnjaon mukaisesti.

Netvisoriin ja Procountoriin on molempiin tehty lukuisia integraatiototeutuksia, joten niitä voi yhdistää yrityksen muihin järjestelmiin. Kuitenkin näiden integraatiomahdollisuuksien välillä voi olla eroja, joista on hyvä olla tietoinen ohjelmistoa valitessa.

Netvisor tarjoaa tarkat porautuvat raportit

Netvisor on Visma Solutions Oy:n sähköinen taloushallinnon järjestelmä, jonka avulla yrityksen on mahdollista sähköistää kaikki taloushallinnon prosessit. Täysin sähköinen järjestelmä sisältää myynti- ja ostoreskontran, pääkirjanpidon, palkanlaskennan ja matkalaskut. Netvisor tarjoaa kattavat porautuvat raportit, joiden avulla pääset tarkastelemaan raportteja aina tositetasolle ja laskulle asti. Netvisorin avulla yritys voi siis hoitaa taloushallinnon eri osa-alueet kokonaisvaltaisesti yhden järjestelmän avulla. Netvisor integroituu kätevästi muihin Visman ohjelmistoihin.

Procountor panostaa käytettävyyteen

Procountor on Accountor Finago Oy:n tarjoama taloushallinto-ohjelmisto. Myös Procountoria käytetään selaimen avulla ilman erillistä asennusta. Tekniikaltaan ohjelmisto on rakennettu loppukäyttäjää ajatellen ja käyttöliittymä on hyvin helppokäyttöinen. Procountor on täysin sähköinen järjestelmä, jolla hoidat kokonaisvaltaisesti yrityksesi taloushallinnon osa-alueet aina maksuliikenteestä raportointiin. Esimerkiksi matka- ja kululaskut voi Procountorilla hoitaa kätevästi mobiilisti.

Mitä tarkoittavat automatisoitu ja digitaalinen taloushallinto?

Nykypäivän taloushallintojärjestelmät tehostavat taloushallinnon prosesseja automatisaation avulla. Esimerkiksi tällä hetkellä Netvisorissa 96 % kirjanpidon tositteista syntyy automaation avulla. Käytännössä siis hyväksytyt ostolaskut tai lähetetyt myyntilaskut ovat suoraan kirjanpidossa. Automatisoidun taloushallinnon avulla taloustieto on käytettävissä reaaliaikaisesti eli ajantasaiset tiedot ovat aina saatavilla ilman erillistä raporttien tekoa.

Termiä digitaalinen taloushallinto käytetään yhä enemmän, ja on hyvä huomata, että se viittaa eri asiaan kuin automatisoitu tai sähköinen taloushallinto: digitaalisessa taloushallinnossa mennään digitaalisuuden hyödyntämisessä pidemmälle kuin sähköisessä taloushallinnossa.

Kun puhutaan digitaalisesta taloushallinnosta, tarkoitetaan, että kaikki taloushallinnon prosessit ovat sähköisessä muodossa. Tämän lisäksi taloushallinnossa hyödynnetään automatisaatiota sekä mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi ohjelmistorobotiikkaa tai tekoälyä. Näitä hyödynnetään esimerkiksi ostolaskujen tai pankkikorttikuittien tiliöinnissä. Teknologioiden kehittymisen myötä taloushallinto tulee kehittymään edelleen, ja tekoäly tulee näyttelemään yhä suurempaa roolia taloushallinnon prosessien tehostamisessa.

Digiajan tilitoimisto auttaa ohjelmiston valinnassa

Sähköistä taloushallinto-ohjelmaa valitessa kannattaa hyödyntää tilitoimistojen osaamista. Tilitoimistolla on yleensä runsaasti käyttökokemuksia sähköisistä järjestelmistä. Näistä kokemuksista on hyötyä, kun lähdetään kartoittamaan yrityksen taloushallinnon prosessien nykytilaa ja pohtimaan sopivinta ohjelmistoa.

Aidosti digiaikaan siirtyneessä tilitoimistossa luodaan asiakkaalle lisäarvoa sähköisen taloushallinnon avulla. Tällöin yritys saa käyttöönsä sertifioidut digitaalisen taloushallinnon ammattilaiset kehittämään taloushallinnon prosesseja. Kun taloushallinnon prosessit kehitetään sujuviksi ja tehokkaiksi, jää aikaa myös taloudesta saatujen tietojen analysoimiseen ja niiden hyödyntämiseen liiketoiminnan päätöksenteon tukena.

Ota
yhteyttä
Website by Haaja