Ostajan opas tilitoimiston valintaan

Tilitoimiston valinta on usein yrittäjille asia, joka tehdään yritystoimintaa aloittaessa tai kun yhteistyö nykyisen kumppanin kanssa sakkaa. Kokemuksia tilitoimistoista kysellään yleensä tutuilta ja tilitoimistoja haetaan verkosta. Usein yrittäjät kokevat kuitenkin haasteita tilitoimistojen vertailussa. Voi olla, että kokemusta eri tilitoimistoista ei ole juurikaan kertynyt ja taustalla voi olla myös mielikuva siitä, että kaikki tilitoimistot ovat samanlaisia: hiljaisia piipertäjiä, täynnä olevia mappikirjastoja. Tilitoimistoala sisältää kuitenkin monenlaisia erilaisia toimijoita, joten kilpailuttamiseen on syytä varata aikaa ja perehtyä tilitoimistojen eroihin.

Kirjanpidon hinta, mitä rahalla saa?

Toinen yritykselle tärkeä asia on tietysti tilitoimiston hinta. Tilitoimiston hinnoittelu voi perustua esimerkiksi käytettävien tuntien määrään tai kirjanpidon tapahtumiin, kuten laskumääriin tai yksittäisiin vienteihin. Erilaisten palvelukokonaisuuksien ja hintojen vertailu voi olla itsessään haastavaa, varsinkin jos saa eteensä vain tilitoimiston hinnaston. Tämän vuoksi tarjouksessa kannattaa pyytää myös tarkempi erittely siitä, mitkä palvelut kuuluvat hintaan ja mitkä ovat lisäveloitusta. Hinta kannattaa suhteuttaa siihen, mitä yritys tilitoimistolta tarvitsee.

Tilitoimistot Kuopiossa, onko sijainnilla väliä?

Yleensä tilitoimistoa etsitään omalta lähialueelta, mutta monet tilitoimistot toimivat maanlaajuisesti ja kirjanpitäjä voi löytyä myös toiselta puolelta Suomea. Tämän osalta kannattaa pohtia kuinka tärkeää on ja kuinka usein haluaa olla kirjanpitäjän kanssa kasvotusten. Toisaalta tilitoimistojen ohjelmat kuten Procountor ja Netvisor mahdollistavat yhteistyön myös pidempien välimatkojen päästä, ja sähköposti ja puhelin ovat tilitoimistojen vakituisia työvälineitä.

Olipa tilitoimiston sijainnilla merkitystä vai ei, kannattaa tarjouspyynnössä aina käydä läpi yrityksen nykyinen taloustilanne, laskumäärät ja sen, minkälaisia palveluita tilitoimistoltaan odottaa. Tilitoimistot vastaavat tarjouspyyntöihin pääsääntöisesti nopeasti ja osaavat kysyä lisäkysymyksiä.

Tilitoimistojen erot, onko niillä väliä?

Tilitoimistojen toimintaa sitoo osaltaan samat säädökset. Esimerkiksi tilitoimistojen tietosuoja on käytännössä aina samalla tasolla ja on päivänselvää, että asiakkaan tieto pidetään turvassa. Yleensä suurimmat erot liittyvät tilitoimiston ohjelmiin ja lisäpalveluihin. Toisesta tilitoimistosta voi saada käteen paperisen tuloslaskelman ja palkkakuitin, kun taas toinen toimija tekee työt pilvipalvelupohjaisessa järjestelmässä ja pyrkii tätä kautta tarjoamaan lisähyötyä asiakkaan liiketoiminnalle esimerkiksi kuukausittaisen talouspalaverin ja liiketoiminnan analyysin merkeissä. Myös erilaisten vaikeampien kirjanpito- tai talouskysymysten osalta jollain toimistolla voivat kädet nousta pystyyn, kun taas toiset ottavat lisähaasteet ilomielin vastaan. Onkin siis tärkeää miettiä, mikä pohjimmiltaan on taloushallinnon merkitys omalle yritykselle – pakollinen paha vai mahdollisuus kehittää itse liiketoimintaa ja tuottaa arvokasta tietoa siitä mihin suuntaan yrityksen liiketoiminta kehittyy?

Ota
yhteyttä
Website by Haaja