Mitä palkka maksaa työnantajalle? Osa 2

Maksuprosentit vahvistetaan vuosittain ajalle 1.1-31.12. ja ne lasketaan palkan maksuajankohdan mukaan. Esimerkiksi 5.1.2018 maksettava joulukuun 2017 palkka on sivukulujen näkökulmasta 2018 vuoden palkkaa, vaikka kirjanpidossa palkkakulu on 2017 vuodella. Esimerkkilaskelmassa työnantajan pakolliset sivukulut ovat noin 22,9% palkasta.

 

* Luvut laskettu 2017 maksuprosenteilla
* Luvut laskettu 2017
maksuprosenteilla

 

Työeläkemaksu pidätetään osittain palkansaajalta ja lopun maksaa työnantaja ja tilittää koko summan työeläkeyhtiöön. Työeläkemaksu voidaan ilmoittaa ja maksaa kuukausittain (palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 20. päivä mennessä) tai vuosimenettelyllä, jolloin maksettava summa perustuu arvioituun ennakkopalkkasummaan. Vuosimenettelyssä toteutunut palkkasumma ilmoitetaan vuoden päätyttyä, jolloin ennakkomaksut tasataan eli eläkemaksuista saadaan joko palautusta tai maksetaan lisäystä. Vuonna 2018 työntekijän osuutta työeläkemaksusta hieman nostetaan ja työntekijän osuus tulee olemaan 6,35% (17-52-vuotiailla ja yli 63-vuotiailla) tai 7,85% (53-62-vuotiaat) eli kokonaismaksu on 25,3%.

Työttömyysvakuutusmaksu tilitetään vuosittain Työttömyysvakuutusrahastolle, josta rahoitetaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Osa maksusta pidätetään työntekijältä ja osan maksaa työnantaja. Vakuutusmaksuja maksetaan vuoden aikana ennakkopalkkasummaan perustuen ja vuosi-ilmoituksen jälkeen ennakkomaksut tasataan. Vuonna 2018 palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,9% ja työnantajan maksu 0,65% (alle 2 059 500 euron palkkasummasta)

Sairausvakuutusmaksu (aiemmin nimellä sosiaaliturvamaksu) on työnantajalle 1,08 % palkkasummasta. Työntekijän osuus eli sairausvakuutusmaksun päivärahamaksu sisältyy jo ennakonpidätykseen. Ennakonpidätys ei ole työnantajan kulu vaan työnantaja hoitaa sen tilityksen verohallintoon. Sairausvakuutusmaksu tilitetään ennakonpidätyksen kanssa verohallintoon oma-aloitteisten verojen ilmoituksella palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä mennessä. Sairausvakuutusmaksuilla katetaan palkansaajien sairaus- ja vanhempainpäivärahat, jotka KELA maksaa. Työnantaja saa osan rahoista korvaukseksi vanhempainpäiväraha-ajan lomapalkoista ja työterveyshuollon järjestämisestä. Vuonna 2018 työnantajan sairausvakuutusmaksu on 0,86%.

Tapaturmavakuutus on lakisääteinen työnantajan maksama vakuutus työntekijöiden työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Vakuutusyhtiöt määrittelevät omat maksunsa, ja niihin vaikuttavat työnantajan maksama palkkasumma ja toimialan ammattitauti- ja tapaturmariski. Toimistotyössä tapaturmavakuutusmaksu on alhainen verrattuna vaikkapa riskialttiimpiin rakennusalan töihin. Vakuutusmaksun määrä perustuu arvioituun ennakkopalkkasummaan ja vaihtelee 0 ,1–7 % välillä.

Ryhmähenkivakuutus on työnantajan työntekijöilleen ottama henkivakuutus, jonka tarkoituksena on turvata työntekijän perheen välitön toimeentulo puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen. Työntekijäin ryhmähenkivakuutus perustuu työmarkkinajärjestöjen keskinäiseen sopimukseen ja vakuutettuina ovat eräin poikkeuksin kaikki työeläkelakien alaisessa työsuhteessa olevat työntekijät. Työnantaja maksaa ryhmähenkivakuutuksen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteydessä vahinkovakuutusyhtiön kautta ennakkopalkkasummaan perustuen. Maksuprosentti vaihtelee hieman yhtiöittäin ja on keskimäärin 0,07 % palkkasummasta.

Muita pakollisia työntekijään liittyviä kuluja ovat mm. lakisääteinen työterveyshuolto. Lisäksi työehtosopimuksissa voi olla sovittu erilaisista korvauksista, kuten rakennusalalla työkalukorvaus tai matkakustannusten korvaaminen. Myös muut välilliset henkilöstöön liittyvät kulut, kuten vapaaehtoiset henkilöstökulut ja hallintokulut on osattava ottaa huomioon yrityksen kustannuslaskennassa. Etenkin palvelualoilla henkilöstökulujen hallinnalla voi olla kriittinen vaikutus yrityksen kannattavuuteen. Mikäli oman yrityksen sivukuluprosentit tai henkilöstökulujen kustannuslaskenta mietityttävät, kannattaa olla yhteydessä omaan palkanlaskijaan tai kirjanpitäjään.

Ota
yhteyttä
Website by Haaja