Mitä luontoisedut ovat ja miten ne vaikuttavat palkkalaskelmaan?

Mitä luontoisedut ovat ja miten ne vaikuttavat palkkalaskelmaan?

Työntekijän palkkaan voi kuulua palkan lisäksi erilaisia etuja, joita yleisesti kutsutaan luontoiseduiksi. Nämä edut ovat palkansaajalle veronalaista tuloa. Verottaja laskee eduille vuosittain verotusarvon, joka lisätään työntekijän palkkaan. Osa eduista on myös verovapaita.

Alla listaamme yleisiä luontoisetuja ja kerromme, miten ne käsitellään palkanlaskennassa.

Autoetu palkanlaskennassa

Jos työntekijä käyttää työnantajansa autoa omiin yksityisajoihinsa, on hänellä käytössään työsuhdeauto, ja tästä syntyy työntekijälle palkkatulona verotettava autoetu. Auton verotusarvoon vaikuttavat mm. auton uushankintahinta, käyttöönottopäivä ja lisävarusteet. Auton verotusarvon laskemiseksi löytyy mm. laskuri verottajan sivuilta.

Työnantaja voi tarjota työntekijälle joko auton käyttöedun tai vapaan autoedun. Vapaa autoetu tarkoittaa, että työnantaja maksaa auton kaikki kustannukset. Käyttöedun kohdalla puolestaan työntekijä maksaa itse polttoaineet, ja työnantaja vastaa muista kustannuksista.

Verottaja suosittelee, että työsuhdeautolla ajava työntekijä pitää ajopäiväkirjaa. Jos yksityisajoja on yli 18 000 km vuodessa, autoedun verotusarvoa nostetaan. Yksityisajoihin lasketaan myös kodin ja työpaikan väliset matkat. Vastaavasti autoedun arvoa lasketaan, jos työajoja on ollut vuoden aikana yli 30 000 km tai yksityisajoja on ajopäiväkirjan mukaan ollut vähän.

Ravintoetu palkanlaskennassa

Ravintoedusta puhutaan, kun työnantaja tarjoaa työntekijälleen aterian joko käypää alempaan hintaan tai täysin vastikkeetta. Ravintoetu voidaan järjestää usealla tavalla, ja järjestämistapa vaikuttaa edun arvon laskentaan. Ravintoetu voidaan tarjota vain todellisten työssäolopäivien mukaisesti siten, että työpäivää kohti etu tarjotaan vain kerran.

Tavanomainen ravintoetu on työnantajan tarjoama ruokailu työnantajan omassa työpaikkaruokalassa tai ns. sopimusruokailuna. Vuonna 2021 ravintoedun arvo verotuksessa on 6,90 €, jos työnantajalle koitunut kustannus on vähintään 6,90 € ja enintään 10,90 €.

Toinen yleinen ravintoedun muoto on lounasseteli tai muu vastaava maksuväline. Lounasseteleitä saa monen arvoisena. Työntekijän palkkaan lisätään verotettavana tulona 75 % ravintoetusetelin nimellisarvosta, kuitenkin vähintään 6,90 €.

Puhelinetu palkanlaskennassa

Puhelinetu on kenties yleisin työnantajan tarjoama etu. Tällöin työnantaja tarjoaa omissa nimissään olevan matkapuhelimen ja liittymän työntekijän käyttöön, ja työntekijän palkkaan lisätään puhelinetu. Puhelinedun verotusarvo on pitkään ollut 20 € per kuukausi. Nykyään matkapuhelimella voi maksaa mm. matkalippuja tai osallistua erilaisiin keräyksiin ja äänestyksiin. Nämä eivät sellaisinaan sisälly puhelinetuun, vaan ne pitäisi lisätä työntekijän palkkaan.

Jos työnantaja maksaa työntekijän nimissä olevan puhelinliittymän, ei kyseessä ole puhelinetu. Tällöin yksityispuhelut ovat työntekijälle veronalaista palkkatuloa, ja puhelimen käyttö työasioissa menee työnantajan kuluksi. Haasteeksi muodostuu se, kuinka laskulta saadaan eroteltua erikseen yksityis- ja työkäyttö.

Muita palkanlaskennassa huomioitavia etuja

Matkalippu

Työnantajan antama henkilökohtainen joukkoliikenteen matkalippu työmatkoja varten on työntekijälle verovapaata tuloa 3 400 euroon saakka.

Polkupyöräetu (1.1.2021 alkaen)

Jos palkansaajalla on käytettävissä yksityisajoihinsa työnantajan järjestämä polkupyörä tai sähköpolkupyörä, työntekijän saama etu katsotaan polkupyöräeduksi. Polkupyöräetu on verovapaata tuloa 1 200 euroon saakka. Polkupyöräedun ja joukkoliikenteen matkalipun verovapaa enimmäismäärä on kuitenkin yhteensä 3 400 euroa.

Asuntoetu

Asuntoedusta puhutaan silloin, kun työntekijä saa käyttöönsä työnantajan omistaman tai vuokraaman asunnon. Asuntoedun verotusarvoon vaikuttaa asunnon kiinteä perusarvo, joka määräytyy asunnon sijainnin perusteella, sekä neliökohtaisesti laskettava arvo. Asuntoetu on voimassa koko sen ajan, kun asunto on työntekijän käytössä.

Internet-yhteys

Internet-yhteys työntekijän kotiin on verovapaa etu. Jos internet-liittymään sisältyy viihdepaketti, kuten nykyään monesti sisältyy, on viihdepaketti veronalainen etu.

Liikunta- ja kulttuurietu

Lisäksi työnantaja voi tarjota työntekijälle liikunta- tai kulttuurietua vuosittain verovapaasti 400 euron edestä.

Ota
yhteyttä
Website by Haaja