neuvottelukulut kirjanpidossa Talentree talouspalvelut

Mitä eroa on edustus-, neuvottelu-, markkinointi- ja virkistyskuluilla?

Yritystoiminnassa tulee usein vastaan tilanteita, joissa yhteistyökumppaneille kuten asiakkaille tarjotaan bisneksen teon yhteydessä esimerkiksi lounas tai muita vieraanvaraisuuksia. Näiden kulujen erittely edustuskuluihin, neuvottelukuluihin ynnä muihin voi äkkiseltään olla haastavaa. Pääsääntönä voi kuitenkin pitää sitä, että jos vieraanvaraisuus kohdistuu yrityksen sisäisiin palavereihin tai yrityksen omistajille tarkoitettuun tarjoiluun, on kyse neuvottelukuluista. Ulkopuolisille tarjottaessa kyse on taas edustamisesta taikka markkinoimisesta.

Neuvottelukulut ja virkistyskulut

Pääpiirteittäin kaikki yrityksen sisäiset kokous- ja palaverikulut katsotaan neuvottelukuluiksi. Neuvottelukuluihin voidaan laskea myös liiketoimintaan liittyvät neuvottelut kirjanpitäjän, tilintarkastajan tai muun konsultin kanssa. Edelleen neuvottelukuluihin voidaan lukea pienehköt tarjoilusta kertyneet kulut, jotka saavat sisältää kohtuullisen määrän alkoholituotteita.

Virkistyskuluilla tarkoitetaan henkilökunnalle, osastolle tai tietylle jaostolle tarjotuista tilaisuuksista koituvia kuluja, kuten esimerkiksi pikkujouluista tai liikuntapäivästä syntyneitä kuluja. Ammatin- tai liikkeenharjoittajalla voi olla virkistysmenoja vain, jos hänellä on palkattua henkilökuntaa. Vastaavasti virkistysmenoja ei voi olla yhden henkilön pyörittämässä osakeyhtiössä.

Edustuskulut ja markkinointikulut

Yrityksen ulkopuolisille tarjottavien lahjojen ja tilaisuuksien kohdalla oikeita kulueriä ovat edustus- ja markkinointikulut. Edustus- ja markkinointikulut erottaa toisistaan tapahtuman laatu. Esimerkiksi yhdelle asiakkaalle tarjoiltu lounas on edustuskulua, kun taas avoin tapahtuma – esimerkiksi liikkeen avajaiset, joissa tarjoillaan kahvia ja pullaa – katsotaan markkinointikuluksi.

Markkinointikustannusten tarkoitus on liiketoiminnan palveluiden tunnettavuuden parantaminen ja niiden tulee olla tarkoitettu kaikille asiakkaille. Asiakkaalle annettavien lahjojen katsotaan olevan markkinointia, jos lahjan arvo on enintään 25 €, vastaanottajia on kerralla useita ja lahjat ovat samankaltaisia.

Edustuskuluissa tarkoituksena on uusien liikesuhteiden luominen, entisten ylläpitäminen tai muutoin liiketoiminnan parantaminen.  Nämä kulut kohdistuvat yleensä tiettyihin yksittäisiin asiakkaisiin tai yhteistyökumppaneihin. Edustusmenoja pidetään huomaavaisuuden eleenä ja vieraanvaraisuutena. Edustuskuluista ei voi vähentää arvonlisäveroa, mutta niistä 50 % on vähennyskelpoisia tuloverotuksessa.

Muistilista neuvottelu-, virkistys, markkinointi- ja edustuskulujen erotteluun:

Neuvottelukulut

 • Palaverit ja kokoukset
 • Myös esim. lounas tilintarkastajan kanssa
 • Täysin vähennyskelpoinen verotuksessa

Virkistyskulut

 • Yrityksen juhlat henkilökunnalle
 • Myös tyky-/tyhy-päivät
 • Yritykselle, jolla on palkattua henkilökuntaa
 • Täysin vähennyskelpoinen verotuksessa

Markkinointikulut

 • Kaikille avoin tilaisuus
 • Täysin vähennettävissä verotuksessa
 • Alle 25 €:n hintaiset liikelahjat, kun useita saajia kerralla

Edustuskulut

 • Asiakastapaamiset
 • Ei vähennyskelpoista arvonlisäveroa
 • 50 % vähennettävissä tuloverotuksessa
 • Yksittäiset huomionosoitukset
Ota
yhteyttä
Website by Haaja