Facebook-, Google- ja LinkedIn-mainonnan verovelvollisuus

Digitalisaatiosta on puhuttu jo pitkään, ja on sitä jo elettykin tovin aikaa. Se laajenee ja kiihdyttää vauhtiaan jatkuvasti. Ajan hermolla olevat, tulevaisuuteen katsovat yritykset haluavat luonnollisestikin pysyä kehityksen mukana, mikä tarkoittaa mm. sitä, että ollaan läsnä ja markkinoidaan siellä, missä ihmiset ovat. Eli yhä enenevässä määrin verkossa. Seuraavassa käsitellään lyhyesti nettimainonnan kirjauksia taloushallinnon näkökulmasta tapauksissa, joissa molemmat toimijat ovat EU-alueelta ja sovellettavaksi tulee ns. käänteinen verovelvollisuus.

Käännetystä verovelvollisuudesta on kyse silloin, kun myynnin arvonlisäveron tilittämisestä verohallinnolle vastaa myyjän sijasta ostaja eikä arvonlisäveroa lisätä laskun loppusummaan. Käännetty verovelvollisuus tulee suomalaisen yrityksen kohdalla sovellettavaksi, kun seuraavat ehdot toteutuvat:

  • Molemmat osapuolet ovat elinkeinonharjoittajia
  • Myyjänä on ulkomaalainen elinkeinonharjoittaja, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa ja joka ei ole hakeutunut Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi
  • Molemmat yhteisöt ovat EU-alueella arvonlisäverorekisterissä.

Tällöin suomalainen yhteisö sekä tilittää että vähentää ostostaan arvonlisäveron ja kyseinen EU-osto ilmoitetaan myös kuukauden veroilmoituksella. Käytännön kassavirtavaikutus on siis kuitenkin nolla, koska oston arvonlisäveroon liittyy sekä tilitys- että vähennysoikeus.

Mikäli suomalainen yhteisö ei kuulu Suomessa alv-rekisteriin, jää ostoon lisättävä arvonlisävero sen maksettavaksi, koska arvonlisäveron vähennysoikeutta alv-rekisteriin kuulumattomalla yhteisöllä ei luonnollisestikaan ole.

Esimerkki A, alv-rekisterissä oleva yhteisö Suomessa

Facebook-osto 100 e.

Yhteisö sekä tilittää että vähentää arvonlisäveron (=24 euroa) sekä ilmoittaa kyseisen tiedon oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella. Maksettavaa arvonlisäveroa tämän perusteella ei aiheudu.

Arvonlisäverorekisteriin kuulumaton suomalainen yhteisö ei kuulu kyseisen säännöksen piiriin. Tällöin laskuttajan, esimerkiksi Facebookin tulisi lisätä laskulle oman maansa arvonlisävero.

Hankaluutta ja verottajalle tilitettävää arvonlisäveron osuutta mainonnan kuluista voi aiheutua silloin, kun suomalainen yhteisö kuuluu arvonlisäverorekisteriin, mutta sillä on arvonlisäverottomia liiketoiminta-alueita, esim. terveydenhoitoalan yritykset. Tällöin mikäli Facebook-mainonta liittyy arvonlisäverottomaan liiketoimintaan, ei yritys saa vähentää arvonlisäveroa ja joutuu siten tilittämään sen verottajalle.

Esimerkki B, alv-rekisterissä oleva yhteisö Suomessa, jolla arvonlisäverotonta liiketoimintaa

Facebook-osto 100e.

Yhteisö tilittää oston arvonlisäveron (=24 euroa) verottajalle ja ilmoittaa sen oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella. Mikäli osto liittyy arvonlisäverottomaan liiketoimintaan, yritys ei saa vähentää kyseistä arvonlisäveroa ja se jää siten yrityksen maksettavaksi.

Edellä mainittu pätee nettimainonnan ohella myös muiden yhteisöpalvelujen ja -hankintojen kohdalla. Mikäli edellä mainitut asiat askarruttavat, kannattaa asia varmistaa taloushallinnon kumppaniltasi.

Blogiterveisin,

Tomi ja Make

Ota
yhteyttä
Website by Haaja