Talentree talouspalvelut kuvituskuva

Erilaiset kirjanpitotavat – mikä niitä erottaa?

Yksinkertaistettuna kirjanpidolla tarkoitetaan taloudellisten tapahtumien ylös merkitsemistä ja niiden seuraamista. Kirjanpitoon on kuitenkin useampia eri menetelmiä, jotka on tarkoitettu erilaisille toimijoille. Näitä eri kirjanpidon tapoja on kahdenkertainen, yhdenkertainen, maksuperusteinen sekä suoriteperusteinen kirjanpito.

Kahdenkertainen kirjanpito

Yleisin käytettävistä kirjanpidon tavoista on kahdenkertainen kirjanpito, jota käytetään suurimmaksi osin yrityksissä ja yhteisöissä. Kahdenkertaisen kirjanpidon perusidea on, että jokaisen tapahtuman kohdalla kirjataan, mistä raha on peräisin ja mihin raha on käytetty. Näistä kirjauksista koostuu yrityksen tulos- ja taselaskelma. Tase mittaa yrityksen omaisuutta ja velkoja. Tuloslaskelma puolestaan mittaa yrityksen tuottoja ja kuluja tietyn ajanjakson aikana.

Tulos ja tase koostuvat useista tileistä, ja joista jokaisella on debet- ja kredit-puoli. Vasemmalla puolella olevalle debet-puolelle kirjataan aina rahan käyttö, ja vastaavasti krediitin puolelle, mistä kyseinen raha on peräisin. Alla olevat esimerkit havainnollistavat tätä kahden kirjauksen menetelmää.

Ostotapahtuma kahdenkertaisessa kirjanpidossa:
1. Rahan käyttö (debet): Ostettu työkaluja, 23 €
2. Rahan lähde (kredit): Pankkitili, 23 €

Myyntitapahtuma kahdenkertaisessa kirjanpidossa:
1. Myyty tuote asiakkaalle (kredit): 30 €
2. Pankkitili (debet): 30 €

Yhdenkertainen kirjanpito

Yhdenkertaisella kirjanpidolla kirjaukset merkitään saatujen tulojen sekä maksettujen menojen mukaan. Yhdenkertaisessa kirjanpidossa käytetään aina maksuperusteista kirjaustapaa, eli menot ja tulot kirjataan sille päivälle, jona maksu on tapahtunut. Yhdenkertainen kirjanpito on sallittua vain tietyin edellytyksin, jotka kirjanpitolaki määrittää. Yhdenkertaista kirjanpitoa saa suorittaa ammatin- ja liikkeenharjoittaja, jonka kohdalla päättyneellä sekä sitä edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt korkeintaan yksi seuraavista ehdoista:

1. Taseen loppusumma ylittää 100 000 €.
2. Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 €.
3. Palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Suoriteperusteinen kirjanpito

Suoriteperusteinen kirjanpito poikkeaa maksuperusteisesta siten, että menot ja tulot kirjataan sille päivälle, jona tuote tai palvelu on siirtynyt myyjältä ostajalle. Eli kun tuote myydään asiakkaalle, kirjataan tapahtuma kirjanpidossa myyntisaamisiin, ja vastaavasti maksun tultua se kirjataan pois myyntisaamisista.

Esimerkki suoriteperusteisesta kirjanpidosta:

  1. Tavara luovutetaan 20.1. asiakkaalle, ja hänelle lähetetään lasku tuotteista. Myynnin määrä kirjataan myyntisaamisiin.
  2. Asiakas maksaa laskun laskun eräpäivänä 4.2., jolloin myynti kirjautuu pankkitilille ja pois myyntisaamisista.

Näin myynti kirjautuu oikealle kuukaudelle suoriteperusteisesti, eikä rahan suorituksella ole vaikutusta, toisinkuin maksuperusteisen kirjaustavan menetelmässä.

Mikä kirjanpitotapa kannattaa valita?

Nyrkkisääntönä voi pitää, että yksinkertainen kirjanpito on järkevää, kun tapahtumia on vähän ja yritystoiminta ei ole luonteeltaan monimutkaista. Usein yritystoimintaa aloittaessa on kuitenkin suotavaa käyttää suoraan kahdenkertaista kirjanpitoa. Kahdenkertainen kirjanpito on aluksi haastavampaa ymmärtää ja vaatia opiskelua, mutta se antaa paremman kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Suomessa on varsin yleistä, että pienet ja keskisuuret yritykset ulkoistavat kirjanpitopalvelunsa. Yleensä ulkoistamisella säästää joko omaa työaikaansa tai rahaa. Tilitoimistoksi kannattaa valita toimisto, joka tekee kirjanpitoa sähköistä taloushallintoa hyödyntäen. Tällöin yrittäjä voi maksaa ja lähettää laskuja suoraan samassa järjestelmässä, kuin missä kirjanpito tehdään ja vähentää näin paperin määrää työpöydällään. Suosittuja ja hyväksi todettuja sähköisen taloushallinnon ohjelmistoja ovat esimerkiksi Netvisor ja Procountor.

 

Ota
yhteyttä
Website by Haaja