Kassanhallinnan kehittäminen

Autamme sinua kehittämään yrityksesi kassanhallintaa, jotta voit pienentää kassavirtahaasteiden riskiä.

Tiedätkö, missä yrityksesi rahat ovat kiinni?

Kassanhallinta on yksi tärkeimmistä yrityksesi liiketoimintaan liittyvistä talouden prosesseista. On tavanomaista, että kannattavakin kasvava yritys törmää jossain vaiheessa kassavirtahaasteisiin. Autamme sinua kehittämään yrityksesi kassanhallintaa, jotta voit pienentää kassavirtahaasteiden riskiä. Kassavirta-analyysin avulla saat tietää, mikä on yrityksesi nettokassavirta, mitkä toiminnot kerryttävät ja kuluttavat yrityksesi varoja sekä millä keinoilla voit parantaa yrityksesi kassavirtaa.

Ymmärrä rahan liikkeet

Tutkimme kassavirta-analyysissä yrityksesi rahavirtoja eli sitä, mistä rahaa tulee kassaan ja mihin sitä kulutetaan. Tarkastelemme yritystäsi laajasta näkökulmasta ja keskitymme suoran rahaliikenteen lisäksi erityisesti yrityksesi toimintatapoihin ja prosesseihin. Saat tietää, mitkä toiminnot tuottavat ja sitovat varoja ja minkä verran. Lisäksi ehdotamme keinoja, joilla voit kehittää yrityksesi toimintoja enemmän varoja kerryttäviksi tai vähemmän kuluttaviksi.

Kassavirta-analyysin avulla saat tietää esimerkiksi

  • Voidaanko myyntisaamisten kiertoa nopeuttaa ja ostoille saada lisää maksuaikaa
  • Miten tuotantoprosessiin ja varastoihin sitoutunutta rahaa saadaan pienennettyä
  • Kuinka yrityksen kuukausirytmi vaikuttaa esimerkiksi verojen ja palkkojen osalta kassaan
  • Minkälainen kassareservi yrityksellä pitää varmuuden vuoksi olla

Kassavirran ennustaminen on parasta riskienhallintaa

Kun yritykselläsi on ymmärrys rahavirtojen liikkeestä ja niiden vaikutuksesta liiketoimintaan, on mahdollista ennakoida, miten yrityksesi kassavirta käyttäytyy tulevaisuudessa. Autamme sinua ennustamaan yrityksesi kassavirtoja ja ottamaan ennustamisessa huomioon taseen erät, kuten lainat, investoinnit ja liiketoiminnan kausivaihtelut. Kun pidät kassanhallinnassa katseen riittävästi eteenpäin, voit vaikuttaa liiketoimintasi osatekijöihin ja johtamisen fokus on automaattisesti tulevaisuuden tekemisessä.

Ota yhteyttä

Vesa Sarvi

Vesa Sarvi

KTK, MMM,
CFO. Business Consultant

Puhelin: 050 3130024
Email: vesa.sarvi@talentree.fi

Ota
yhteyttä
Website by Haaja