Budjetointi

Yrityksen talous on suoraan kytköksissä sen harjoittamaan liiketoimintaan.

Budjetointi eli Talouden suunnittelu

Pienet yritykset katsovat taloudessaan usein tilitoimiston tuottamaa informaatiota siitä mitä, on jo tapahtunut: tuloslaskelmaa ja tasetta. Menneeseen ei voida kuitenkaan enää vaikuttaa. Siksi yrityksesi on tärkeää kääntää katsetta tulevaisuuteen ja johtaa taloutta tavoitteellisesti.

Avustamme sinua yrityksesi liiketoiminnan budjetoinnissa, ennustamisessa ja kassavirran varmistamisessa. Teemme systemaattinen budjettityöskentelyn ja talouden ennustamisen aina yhteistyössä asiakkaan kanssa. Usein budjetoinnissa on hyvä olla mukana laajemminkin organisaation avainhenkilöitä. Yhteistyössä laadittu budjettiprosessi sitouttaa organisaatiosi henkilöstöä, lisää talousymmärrystä ja asettaa tavoitteita organisaation ja liiketoiminnon osa-alueille. Näin koko yrityksesi voi siirtyä reaktiivisesta talousjohtamisesta aktiivisempaan toimintatapaan, suunnitella tulevaisuutta ja vaikuttaa liiketoiminnan kehittymiseen.

Budjetti on luvuiksi puettu suunnitelma

Pohjimmiltaan budjetti on yrityksesi tahdonilmaus siitä, miten se aikoo kehittyä ja mitkä ovat sen tulevaisuuden tavoitteet. Siksi aloitamme budjetin laatimisen tavoitteiden määrittämisellä. Tavoitteiden ollessa selvillä alkaa budjetin itsensä rakentaminen pala palalta. Tässä vaiheessa lähdemme yhdessä purkamaan sitä, kuinka tavoitteeseen päästään. Usein tämä tehdään rakentamalla osabudjetteja esimerkiksi henkilömäärän tai myynnin suhteen. Näiden riippuvuussuhteiden selvittäminen on yrityksellesi äärimmäisen hyödyllistä, sillä se auttaa ymmärtämään, kuinka yrityksesi liiketoiminnan mekanismit toimivat.

Tulosbudjetin rinnalle on myös syytä rakentaa kassavirtalaskelma tasebudjetin kautta. Yrityksen kasvu vaatii usein lisää käyttöpääomaa tai investointeja, jotka voivat osaltaan asettaa rahoituksellisia kysymyksiä. Kokonaisuutena tasebudjetti laajentaa johdon käsitystä siitä, mitä yrityksesi tase on syönyt ja mikä on sen merkitys liiketoiminnalle.

Budjetointi auttaa vaikuttamaan tulevaisuuteen

Budjetin laatimisen kanssa yhtä tärkeää on myös sen seuraaminen ja jatkuva päivittäminen. Hyvä tapa on sitoa budjetin seuranta ja ennusteiden päivittäminen kuukausittaiseen kirjanpidon tulosraportointisykliin Kun budjetin tavoite, kirjanpidon toteuma ja tulosennuste laitetaan rinnakkain, päästään pohtimaan mistä mahdolliset erot johtuvat ja kuinka niihin voidaan tulevaisuudessa vaikuttaa. Hyvä taloudellinen tulos on aina aktiivisen ja suunnitelmallisen toiminnan lopputulos.

 

Ota yhteyttä

Vesa Sarvi

Vesa Sarvi

KTK, MMM,
CFO. Business Consultant

Puhelin: 050 3130024
Email: vesa.sarvi@talentree.fi

Ota
yhteyttä
Website by Haaja