Asiakastarina: VMSV Oy

Halusimme kumppaniksi vahvan Netvisor-osaajan

Ari Huusko, toimitusjohtaja

Yhteistyömme Talentreen kanssa alkoi keväällä 2018. Halusimme kumppaniksemme nykyaikaisen toimijan, joka tuntee Netvisor-ohjelmiston. Luottamus Talentree Talouspalveluihin rakentui nopeasti, ja koen, että näkemyksemme ja arvomaailmamme kohtaavat yhteistyössä vahvasti.

Ajantasainen talouden seuranta ja ohjaus ovat meille tärkeitä

Taloushallinto on pk-yrityksen kannalta olennainen asia erityisesti riskienhallinnan, mutta myös työnohjauksen ja ydintoimintojen osalta. Toimimme projektibisneksessä, ja meillä on jonkin verran sisäisiä keinoja reagoida, jos tilanne alkaa näyttää heikommalta. Tämä edellyttää, että saamme signaalin, kun näin käy, joten tiedon luotettavuus ja reaaliaikaisuus sekä talouden ennustettavuus ovat meille tärkeitä. Hyödynnämme raportoinnissa Power BI:tä, ja hyvä tilitoimistokumppani varmistaa osaltaan datan paikkansapitävyyden.

Aiemmin käytössämme oli perinteinen kirjanpito-ohjelma, johon meillä itsellämme ei ollut pääsyä. Myös toiminta oli hyvin perinteistä ja taaksepäin katsovaa. Tultuani taloon vuonna 2014 lähdimme nopeasti kehittämään talouden seurantaa ja talousohjausta. Halusimme saada taloustiedot reaaliaikaan ja pystyä hyödyntämään niitä riskienhallinnassa sekä budjetin ja ennusteiden päivittämisessä. Otimme käyttöön sähköisen taloushallinnon Netvisor-ohjelmiston, johon siirtyminen oli silloiselle tilitoimistokumppanillemme haastavaa. Jonkin ajan kuluttua lähdimme hakemaan uutta kumppania ja päädyimme Talentree Talouspalveluihin, sillä luottamus yrityksen toimintatapaan rakentui nopeasti.

Parasta on avoin ja hyvä yhteistyö

Pohdimme vastuukirjanpitäjämme kanssa yrityksemme asioita talouden kannalta melko tiiviisti. Selkärangan yhteydenpidolle antaa tietty rytmi, jonka varaan talouspuoli rakentuu. Käymme luvut kuukausittain läpi ja tartumme lisäksi nopeasti luuriin, jos jotain problematiikkaa tai kysyttävää ilmenee. Mielestäni avoin ja hyvä suhde on ollut tilitoimistokumppanuuden parasta antia: pystymme puolin ja toisin kysymään ja ihmettelemään asioita.

Pidän Talentree Talouspalveluiden osaamista todella hyvällä tasolla. Nykypäivänä tulee vastaan paljon erityistilanteita, ja alttius selvittää asioita on Talentreella hyvä. Pidän siitä, että kaikki kirjanpitoon liittyvät vastaukset selvitetään ja esitetään sitten punnittuina ja pohdittuina.

Laatu on vahvaa ja viestintä selkeää

Talentree Talouspalveluiden toiminta kohtaa keskeisten arvojemme kanssa. Omassa toiminnassa meille on olennaista laatu eli se, että hommat tehdään kunnolla ja kerralla valmiiksi, sekä viestinnän ja toiminnan selkeys asiakkaiden suuntaan. Kolmantena ydinarvonamme on hyvä tahto, joka viittaa asiakkaalle parhaan ratkaisun etsimiseen ja kehitysideoiden esittämiseen. Koen, että samat arvot näkyvät myös Talentreen toiminnassa: laatu on ollut vahvaa ja toiminta selkeää. Kirjanpitäjämme pyrkii löytämään kannaltamme parhaat ratkaisut ja jakaa auliisti ideoita toiminnan kehittämiseksi. Meitä yhdistää myös samanlainen näkemys taloushallinnon perusasioista.

Varpaisjärven maansiirto- ja vesitekniikka Oy (VMSV) on pk-yritys, jonka liiketoiminnan ydin on vesihuolto. Perheyritys tekee töitä sukupolvelta toiselle, tällä hetkellä 50 hengen voimin. VMSV on aktiivinen ja työlle ahne toimija, joka ratkoo mielellään uusia haasteita ja kehittää omaa toimintaansa sekä vesihuoltoalaa eteenpäin. Yrityksen tavoitteena on mahdollistaa laadukkaat, kustannustehokkaat ja innovatiiviset ratkaisut myös tulevaisuudessa, kun saneerausvelka entisestään kasvaa. VMSV:n liikevaihto vuonna 2020 oli 8,5 miljoonaa euroa.

Tutustu Varpaisjärven maanrakennus- ja vesitekniikkaan >>

Ota yhteyttä

Ota
yhteyttä
Website by Haaja